Aanvullende programma's voor de ontwikkeling van kleuters

Moestuin in de kleuterschool

De meeste kinderen vinden het heerlijk om buiten te spelen, te graven en te planten. Tuinieren leert kinderen waar voedsel vandaan komt, hoe het groeit en stimuleert de interesse in gezond eten. In de Early Childhood Development centra van Afrika Tikkun worden kinderen aangemoedigd om te spelen, te planten en groenten en fruit te verbouwen en leren ze de basisprincipes van biologisch tuinieren. Inzicht in de levenscyclus van planten, van zaadje tot voedsel, water geven en zorgen voor de tuin, leert de kinderen om ook voor hun omgeving te zorgen.

Speelgoedbibliotheken

In achtergestelde gemeenschappen waar gezinnen onder de armoedegrens leven, hebben kinderen vaak geen toegang tot speelgoed dat is ontworpen voor hun educatieve ontwikkeling. Elk Afrika Tikkun Centre of Excellence heeft volledig uitgeruste speelgoedbibliotheken met speelgoedbibliothecarissen die het speelgoed beheren voor binnen Afrika Tikkun centra en voor andere Early Childhood Development centra in de buurt.

Marimba

In samenwerking met Education Africa hebben de Afrika Tikkun Early Childhood Development centra een geïntegreerd marimba muziekprogramma waar kinderen de traditionele Afrikaanse versie van een xylofoon leren spelen. Door het ontwikkelen van eigenwaarde, discipline en culturele waardering, evenals het leren van teamworkvaardigheden, heeft het programma invloed op de taalontwikkeling en verbetert het de vaardigheid in het Engels, de fijne en grove motoriek, en creëert het een bewustzijn en waardering voor muziek en beweging.

Persona Dolls

Persona Dolls zijn speciale poppen met een persoonlijkheid. Ze komen “op bezoek” bij kinderen in de kinderopvang en vertellen over zichzelf en hun ervaringen. Ze hebben een naam, familie, een geschiedenis, voorkeuren en afkeren. Ze hebben een huis, spreken bepaalde talen, hebben lievelingseten en ze doen bepaalde dingen graag en sommige dingen liever niet. Ze zijn ontworpen om te ondersteunen bij de groei van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals empathie, bij kinderen. De poppen zijn als vrienden naar de klas gebracht en vertellen verhalen over hun leven, spiegelen de details van het eigen leven van de kinderen en vragen de kinderen om advies. Persona Dolls zijn gemaakt om de kinderen in het centrum te vertegenwoordigen en worden gebruikt om kinderen sociale vaardigheden te leren, conflicten op te lossen en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

Lego integreren in het onderwijs

Spelen is niet alleen een kinderrecht, maar biedt ook mogelijkheden voor het stimuleren van leer- en aanscherpingsvaardigheden. Zuid-Afrika was het eerste land waar UNICEF en The Lego Foundation, in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse regering, hun wereldwijde partnerschap lanceerden om spelend leren te ondersteunen. Afrika Tikkun Early Childhood Development centra integreren Lego in de dagelijkse leerplannen om de fijne motoriek te helpen ontwikkelen, een passie voor leren te stimuleren en vaardigheden te verfijnen die later in hun leertraject nodig zijn.

Digitale vaardigheden

In een wereld waar digitale vaardigheden steeds meer nodig zijn in het dagelijks leven, is het belangrijk om hier voldoende rekening mee te houden vanaf een jonge leeftijd zodat kinderen goed voorbereid zijn voor hun verdere ontwikkeling. Via tablets bieden we toegang tot een breed scala aan leerprogramma’s en hulpmiddelen, terwijl de behoefte aan omvangrijke en dure studieboeken wordt verminderd. Kleuters in de laatste klas van de kleuterschool, het jaar voordat ze naar het formele basisonderwijs gaan, besteden tijd aan het leren via tablets om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.