programma’s

gemeenschappen

mensen bereikt

Kleuterscholing

Investeren in kleuterscholing zorgt voor de bescherming en ontwikkeling van kinderen.
Dit zorgt voor een goede gezondheid en een veilige en prettige omgeving die impact heeft op de gemeenschap als geheel.

Leeftijden

Dit programma richt zich op kleuters tussen 2 en 6 jaar oud.

Impact

1.018 kleuters hebben tot nu toe geprofiteerd van ons programma waarmee ze onder anderen rekenvaardigheid, lettervaardigheid, emotionele vaardigheden en sociale vaardigheden leren.

Kinder- en jeugdontwikkeling

Veel jonge kinderen leven in arme gemeenschappen en hebben grote moeite met het afronden van hun opleiding vanwege vele negatieve factoren in hun omgeving.
Ons kinder- en jeugdontwikkeling programma heeft een holistische aanpak waarbij het veranderen van de negatieve omgeving centraal staat. Hierbij richten we ons naast de opleiding op de psychologische, fysieke, emotionele, mentale en sociale groei van de kinderen.

Leeftijden

Dit programma richt zich op kinderen en jeugd tussen 7 en 18 jaar oud.

Impact

Met een slagingspercentage van 97% heeft onze lichting van 2017 een fantastische prestatie neergezet tijdens de eindexamens.

Carrière Programma

Het Zuid-Afrikaanse ontwikkelplan identificeert werkloosheid onder jongeren als één van de negen voornaamste uitdagingen. Ongeveer 38% van de jongeren is werkloos in Zuid-Afrika. Om armoede en werkloosheid effectief te bestrijden, zijn beroepsgerichte vaardigheden en ondernemerschapsvaardigheden van essentieel belang. Dit bereidt de jongeren voor op hun beroep of om ondernemer te worden.

Leeftijd

Dit programma richt zich op jongeren tussen 19 en 25 jaar oud.

Impact

In 2017 hebben 2.884 kansarme jongeren geprofiteerd van ons Carrière Programma, waarbij 928 van deze jongeren zich verzekerden van een baan of een succesvolle onderneming.

Support

Als onderdeel van onze holistische aanpak voor kleuters, kinderen, jeugd en jongeren, versterken we onze programma’s via Support diensten die voor alle programma’s gelden. Hiertoe behoren:

Primaire gezondheidszorg diensten

Voeding

Familie support

Empowerment