Aanvullend programma voor ons jeugd accelerator programma

Stedelijk agrarisch ondernemerschap

Vanwege de noodzaak van het aanpakken van voedselonzekerheid en het aanmoedigen van ondernemerschap, heeft Afrika Tikkun het Agripreneurship-programma opgezet. Ontworpen om jongeren duurzaam uit te rusten met de middelen om zowel voedsel voor thuisconsumptie te produceren als een inkomen te verdienen, worden werkloze jongeren getraind in landbouw- en ondernemersvaardigheden om hun kleinschalige boerderijen om te zetten in winstgevende lokale stedelijke micro-ondernemingen.

Technologie transformeert levens

De IT trainingen die Afrika Tikkun biedt, hebben waardevolle werkgelegenheidskansen gecreëerd voor jongeren met digitale vaardigheden. Het Afrika Tikkun Technology Transforms Lives-programma implementeert geaccrediteerde cursussen om de digitale kloof in achtergestelde districten in Zuid-Afrika aan te pakken, zodat jongeren uit deze gemeenschappen niet langer achterblijven, maar worden opgeleid om te voldoen aan de vraag naar werk in de sector.
Om de leerervaring van kandidaten te maximaliseren en hun kennis te vergroten, worden kandidaten rechtstreeks gekoppeld aan een IT-professional van Carglass, een van de partners van Afrika Tikkun, via het Tech/IT Mentorship Program.