Vooruitgang is ons doel. Impact maken op levens is onze missie.

Wij geloven dat elk kind de kans verdient om een vervuld leven te ervaren. Onze Cradle-to-Career programma’s zijn ontworpen om onze kinderen tot aan hun volwassenheid te verrijken en te ondersteunen. We richten ons op allesomvattende ontwikkelingsoplossingen, waaronder onderwijs, gezondheid, voeding, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden die onze jonge mensen in staat stellen om zelfverzekerde en vaardige volwassenen te worden. Samen met Afrika Tikkun zal u een impact hebben op de levens van een bevolking die een sterke wil heeft om te groeien, werken, die presteren en voortbouwen op hun dromen.

Early Child Development

Child & Youth Development

Youth Accelerator Programma

Career Development Programma

Onze peuters ontwikkelen tot pioniers

Early Child Development Programma (ECD)

Ons Early Child Development-programma is een fundamenteel programma dat de eerste stappen zet in het ondersteunen van de intellectuele en sociale groei van onze kinderen. Hier ontwerpen we voor kinderen tussen twee en zeven jaar oud passende combinaties tussen spelen en leren, gezondheidsactiviteiten en naschoolse zorgprogramma’s die allemaal worden gecombineerd om de ontwikkelingsmijlpalen van een peuter te bereiken. Juist omdat publiek onderwijs in Zuid-Afrika pas start voor kinderen vanaf 7 jaar oud, is Afrika Tikkun extra trots op dit programma, waarmee een sterke basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen wordt gecreëerd.

We maken impact op:

 • Vaardigheden passende bij bepaalde leeftijden

  Check
 • Integratie van levensvaardigheden

  Check
 • Gereedheid voor de basisschool

  Check

Van spelen naar ontdekken

Child & Youth Development Programma (CYD)

Naarmate onze jongeren zich ontwikkelen tot jongvolwassenen, worden sociale integratie, loopbaanbegeleiding en ontwikkeling van vaardigheden een integraal onderdeel van hun ondersteuningssysteem op de reis naar een duurzame toekomst. Publiek onderwijs is voor alle kinderen toegankelijk vanaf 7 jaar oud en daarom richt Afrika Tikkun zich op naschoolse programma’s. Afrika Tikkun biedt onze jonge kinderen en jongvolwassen (7-18 jaar) naschoolse programma’s die zijn ontworpen om de ontwikkelingsjaren te verbeteren door middel van aanvullend onderwijs op het gebied van leiderschap, kunst, sport, carrière en persoonlijke ontwikkeling, met name terwijl ze nog in het publieke onderwijssysteem zitten.

We maken impact op:

 • Leeftijd passend onderwijs

  Check
 • Leiderschapsvoorbereiding

  Check
 • Carrière vormgeving

  Check

Volwassenen ontwikkelen tot Leiders

Youth Accelerator Programma (YAP)

Ons Youth Accelerator-programma is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de behoeften van onze jonge volwassenen die onafhankelijk worden van Afrika Tikkun. Gemaakt voor jongeren van 18-21 jaar, helpt YAP jongeren in hun groei richting volwassenheid en bij persoonlijke besluitvorming. Dit programma voorziet onze volwassen wordende jongeren van voldoende tools en kennis over carrièrekeuzes waar de jongeren voor staan, waardoor het nastreven van hun eigen ambitieuze carrièredoelen versneld wordt.

We maken impact op:

 • Besluitvaardigheidstechnieken

  Check

Van afhankelijk naar onafhankelijk

Career Development Programma (CDP)

Als jonge mensen afstuderen en hun academische doelen hebben bereikt, kan de wereld van werk ontmoedigend zijn. Zeker in een wereld waarin het gros van de jongeren werkloos is omdat er te weinig banen beschikbaar zijn. Afrika Tikkun ontwerpt werkgereedheid- en werkgelegenheidsprogramma’s om de angstfactor te verlichten en vertrouwen op te bouwen in de mogelijkheden die onze 21-35-jarigen bieden. Onze impact reikt veel verder dan de grenzen van werk en thuis, en biedt ondersteunende structuren om vertrouwen, sociale verheffing, leermogelijkheden en instapwerkervaring mogelijk te maken die de deuren zullen openen naar een onafhankelijk, economisch empowered leven.

We maken impact op:

 • Baangereedheid training

  Check
 • Loopbaanbegeleiding

  Check
 • Branchespecifieke gespecialiseerde opleiding (zoals Retail, Horeca en ICT)

  Check
 • Arbeidsbemiddeling op startersniveau

  Check
 • Stageplekken

  Check
 • Werkervaring

  Check
 • Studiebeurzen voor verdere leerkansen

  Check

Laten we onze kinderen fit houden:

gezondheidszorg

De groei van de community start met voedsel en onderwijs. We onderwijzen onze kinderen op het gebied van preventie van ziekten en het belang van hygiëne en een gezonde omgeving ten behoeve van het lichaam maar ook de mentale gezondheid. Afrika Tikkun plaatst gezondheidszorg in het hart van onze programma’s, waarbij een fitte en gezonde toekomst wordt ondersteund en verzekerd waar we allen trots op kunnen zijn.

Hoe we impact maken via:

 • Jeugdgezondheidszorg

  Check
 • Fysieke gezondheid

  Check
 • Welzijn

  Check
 • Gezondheidscontroles

  Check
 • Controles op motoriek en werking van zintuigen

  Check

Laten we de families van kinderen ondersteunen:

support voor de familie van kinderen

Een sterke en stabiele thuissituatie is groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Onze sociaal medewerkers hebben de kennis en kunde om met uitdagingen van families vakkundig om te gaan. Families worden ondersteund via werkgelegenheid, ondersteuning met het gebruik maken van opvangnetten zoals kinderbijslag, maar ook indien er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld.

Hoe we impact maken via:

 • Persoonlijke counseling

  Check
 • Support groepen

  Check
 • Ontwikkeling van opvoedvaardigheden

  Check
 • Gezinsbehoud

  Check
 • Verwijsdiensten

  Check

Laten we Zuid-Afrika voeden:

voeding en voedselzekerheid

Afrika Tikkun biedt voedselzekerheid in tijden van nood (zoals tijdens COVID-19). Maar daarnaast biedt Afrika Tikkun op constante basis voeding voor onze kinderen en hun families. Talloze impactvolle verhalen zijn verteld over een ongeëvenaard gemeenschap ondersteuningssysteem binnen Afrika Tikkun.

Hoe we impact maken via:

 • Dagelijkse maaltijden

  Check
 • Maandelijkse voedselpakketten

  Check
 • Noodhulp fondsen

  Check
 • Voedseltuinen

  Check
 • Voedingsactiviteiten en voedingsadvies

  Check
 • Voedselzekerheid

  Check

Laten we elk leven mogelijk maken:

inclusieve empowerment

We ondersteunen gezinnen met kinderen die een beperking hebben of kwetsbaar zijn en onvoldoende middelen hebben om hun mensenrechten te beschermen. Het is onze verantwoordelijkheid om gendergelijkheid te bevorderen en om kinderen met een beperking te ondersteunen. Afrika Tikkun ontwikkelt empowerment programma’s met als doel om kwetsbare communities te ondersteunen om meer zelfvertrouwen te creëren en om kansen op de arbeidsmarkt te faciliteren.

Hoe we impact maken via:

 • Aanvullend onderwijs en trainingen

  Check
 • Zorg en counseling

  Check
 • Gezondheid en welzijn

  Check
 • Werkgelegenheid

  Check

Geen hulp te onbeduidend…

Nelson

Mandela

Afrika Tikkun has proven that it has the ability to reach sections of our disadvantaged population at grassroots level. It therefore provides both physical help, as well as giving hope and dignity to the recipients.”

Total SA

Corporate Partner

As one of our CSI focus areas - Youth inclusion and Education - is aligned with Afrika Tikkun's programmes, it remains a privilege to be partnering with a credible and well-reputed non-profit organisation like Afrika Tikkun, dedicated to the reduction of youth unemployment in the country.

Chief Rabbi

Cyril Harris

Recognising the moral imperatives governing human affairs, men and women of goodwill can face up to the challenge of our time and make the caring society a reality. So it was from that idea that the word Tikkun was used to start an initiative that would harness the energies of those committed to building a new South Africa.